KVALITET & MILJÖ
 
Kunderna skall välja Tempus Städservice för att vi har kompetent personal som tillgodoser deras önskemål. Det är viktigt för oss med nöjda kunder!

Vi är inte miljöcertifierade, men miljötänkandet är angeläget för oss och vi använder miljövänliga rengöringsprodukter.
 
www.tempusstadservice.com